• Wytyczne techniczne

  wprowadzono standardy techniczne, obowiązujące przy projektowaniu i w wykonawstwie dla dróg wojewódzkich
 • Konkurs Buforstrada

 • Konkurs na najlepiej urządzony parking

  Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza konkurs na najlepiej urządzony parking zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej.
 • Regionalny System Ostrzegania RSO

  RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych...
 • FOTO-KONKURS

  INFRASTRUKTURA DROGOWA A BEZPIECZEŃSTWO
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Witamy na stronieZarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie

Administrujemy siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 1868,848 km i obejmujemy swoim zakresem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego – za wyjątkiem miast na prawach powiatu (Olsztyn i Elbląg).

Więcej


W dniu 30.12.2009 r. system zarządzania w ZDW Olsztyn został certyfikowany jako zgodny z normą
PN-EN ISO 9001: 2009

zobacz

 • DW 545 Działdowo-Nidzica

  Wykonano między innymi:
  rozbudowa 20,42 kmdrogi klasy G – Działdowo – Nidzica wraz z miastem Działdowo
  poszerzenie iwzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś,
  przebudowa i budowa 18 przepustów,
  przebudowa 23skrzyżowań,
  budowa i przebudowa 3,60km ciągów pieszych,
  budowa i przebudowa 13,52km ciągów pieszo-rowerowych,
  budowa i przebudowa 0,78km ciągów rowerowych,
  budowa i przebudowa 14zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych,
  korekta łukówpionowych i poziomych,
  nowe oznakowaniepionowe i poziome,
  więcej
 • 1